Jak działa ozonator powietrza?

 

Roasted vegetables, closeup view

Ozon to substancja lotna, czyli gaz, który złożony jest z trzech atomów tlenu. Został odkryty w latach czterdziestych XIX wieku przez Christiana F. Schönbein'a. Wśród środków używanych do dezynfekcji, ozon wyróżnia się wyjątkowo silnymi właściwościami. Jako środek bakteriobójczy jest znacznie bardziej skuteczny niż chlor, do tego działa zdecydowanie od niego szybciej. Użyty we właściwym stężeniu nie jest szkodliwy dla ludzi. W naturze jego najwyższe stężenie występuje w stratosferze – górnej warstwie otaczającej Ziemię atmosferze. Odgrywa w niej bardzo ważną rolę – pochłania promieniowanie nadfioletowe, które jest szkodliwe dla organizmów żywych. Ozon, który znajduje się w warstwie dolnej atmosfery (troposfera) jest szkodliwy, może wywoływać choroby dróg oddechowych, stany zapalne oczu, senność i bóle głowy. Niskie stężenie ozonu wykorzystywane jest w celach leczniczych, w kosmetologii, do odkażania wody. Do tych celów wykorzystuje się sztucznie wytworzony ozon w urządzeniach o nazwie generatory ozonu lub ozonatory.

Jak wytwarzany jest ozon?

W naturze do powstania ozonu niezbędna jest reakcja fotochemiczna, w której biorą udział znajdujące się w atmosferze lotne związki organiczne i tlenki azotu. Ozon może też powstać na skutek wyładowań atmosferycznych. Na skutek obu tych reakcji następuje rozbicie cząsteczek tlenu O2 na dwa atomy tlenu. Rozbite atomy wchodzą w reakcję z tlenem cząsteczkowym i tak powstaje ozon, w którym znajduje się trzy atomy tlenu. Ozon można otrzymać w warunkach sztucznych posługując się ozonatorem. Ozonatory pozwalają uzyskać ozon na drodze tak zwanych wyładowań koronowych, które są wyładowaniami mającymi charakter niezupełny. Wystarczy zakupiony ozonator podłączyć do gniazdka elektrycznego, aby zaczął on wytwarzać ozon. W chwili obecnej taki ozonator może kupić każdy z nas.

Do czego służy domowy ozonator?

Właściwości ozonu możemy wykorzystać do zlikwidowania w naszych domach przykrych zapachów. Ozon bardzo skutecznie usuwa zapach dymu tytoniowego, moczu i inne nieprzyjemne i trudne do usunięcia zapachy. Ozon bardzo skutecznie niszczy roztocza, grzyby, pleśnie i bakterie. Dzięki ozonatorowi przeznaczonemu do stosowania w warunkach domowych możemy wszystkich tych substancji pozbyć się z naszych mieszkań i domów. Sztucznie wytworzony w ozonatorze ozon usunie także zapach spalenizny; bardzo często wykorzystywany jest więc wykorzystywany w pomieszczeniach,w których wybuchł pożar. Możemy wykorzystać go także do odgrzybienia klimatyzacji w mieszkaniu, czy w samochodzie. Ozon rzeczywiście jest środkiem bardzo skutecznym. Najlepszą rekomendacją dla zakupu ozonatora powinien być fakt, iż ozonowanie przeprowadzane jest w szpitalach. Ozonatora możemy użyć do odkażania wody. Taka ozonowana woda bardzo skutecznie usunie z owoców i warzyw ewentualne resztki pestycydów i innych substancji chemicznych wykorzystywanych przez rolników. Przeprowadzając zabieg ozonowania możemy też pozbyć się moli, trudnych do pozbycia się mrówek faraona. Ozonatory są wykorzystywane także przez osoby, które zajmują się uprawami ekologicznymi.

Na podstawie: http://www.koronaozon.pl/

SAMSUNG CAMERA PICTURESSAMSUNG CAMERA PICTURESSAMSUNG CAMERA PICTURESSAMSUNG CAMERA PICTURESSAMSUNG CAMERA PICTURES